Informatie over het houden van schapen


Klik op de naam van het onderwerp die u wilt lezen. Er open zich dan een nieuwe pagina. (Mededeling: omdat er aan de website gewerkt wordt werken de linken nog niet allemaal. Enkel de in het zwart geschreven linken werken.) 

 

Op deze pagina komen de volgende thema's aan bod:

Ziekten

Schapen houden

Vruchtbaarheid

Mineralen en vitaminen

Lammerperiode

Begrazing met schapen (schaapskuddes)

 

 

  

 

Ziekten

Aangeboren afwijkingen bij lammeren

Abortus

Acetonemie

Baarmoederontsteking

Baarmoederprolaps

Het Bloed

Bloedvergiftiging

Blauwtong

Bloedarmoede (anemie)

Breuken (bot, zak, lies, ....)

Brucella

Caseous lymfadenitis (CL)

Chlamydia

Coccidiose

Cryptosporidiose

Diarree bij lammeren

Diarree bij volwassen schapen

Difterie

Ecthyma

E. coli diarree bij lammeren

Endeldarmprolaps

Entropion

Gewrichtsontsteking

Hersenschorsversterf (corticocerebrale necrose of CCN)

Hoesten bij lammeren

Jeuk

Keratoconjunctivitis (zere oogjes)

Kopervergiftiging

Kopziekte

Kreupelheid/ klauwproblemen

Leverbot

Lijfbieden (vagina prolaps)

Lintworm

Listeriose

Longontsteking

Luis

Maagdarmwormen

Madeziekte/ myasis

Melkkreupelheid

Melkziekte

Mijt

Aan de nageboorte staan

Oogaandoeningen

Parasieten (uitwendig; Luis, mijt, schapen luisvlieg, maden, teken)

Paratuberculose (para-tbc)

Pensverzuring

Pasteurella/zomerlongontsteking

Plotseling dode lammeren

Q-koorts (Coxiella burnetii)

Rotkreupel

Salmonella

Schapenluisvlieg

Schmallenberg

Scrapie

Sepsis

Slechte groei bij lammeren

Slepende melkziekte

Strottenhoofdontsteking

Teken

Tetanus

Toxoplasma gondii

Uieraandoeningen

Urinestenen

Verlamming

Verwerpen

Watery mouth disease (E. coli): Zie E. coli diarree bij lammeren

Wormen

Zere bekjes

Zere oogjes 

Zonnebrand

Zoönosen

Zwoegerziekte

 

 

 

Schapen houden

Bekappen

Conditie

Fokken en selecteren

Klauwen

Mest

Digestie en voeding

Scheren

Stal

Stamboek

Weiland

Wetgeving

Hoe zie ik dat een schaap ziek is? 

 


 

Vruchtbaarheid

Conditie

Dekken

Scannen op dracht/ aantal lammeren

Vruchtbaarheid bij de ooi (cyclus, bronst(synchronisatie)

Vruchtbaarheid bij de ram

Testikelproblemen bij de ram

Voeding

Vruchtbaarheidsproblemen bij de ooi

Vruchtbaarheidsproblemen bij de ram

 

 

Mineralen en vitaminen

Cobalt

Koper

Jodium

Molybdeen

Selenium

Vitamine B12

Vitamine D gebrek

Zinc

 

Lammerperiode

Hoe zie ik dat een ooi (binnenkort) aan het aflammeren is?

Flessenlammeren

Geboorteproces 

Ligging van het lam tijdens de geboorte

Mijn lam(meren) doet het niet/slecht na de geboorte. Wat moet ik doen? (Zwakke lammeren)

De ooi doet het slecht na de geboorte. Wat moet ik doen?

Lambar

Lammeren spenen

Lammeren verzorgen (direct) na de geboorte

Voeding van het lam

Voeding van de ooi

 

 

Begrazing met schapen (schaapskuddes)

Begrazen met schapen